Complexe besluitvormingssituaties worden door Decide teruggebracht tot enkele hoofdpunten waarin de basisprincipes van het besluit tot uitdrukking komen. Verder benadrukken wij in onze aanpak, dat de combinatie van positie en belang bepalend is voor het gedrag van belanghebbenden in besluitvormingssituaties. Effectieve aanwending van bronnen van macht worden door ons eveneens betrokken. De dynamiek van collectieve besluitvormingsprocessen bestaat uit pogingen van actoren om andere actoren van positie te laten veranderen. Deze processen zijn verbonden met specifieke afhankelijkheden en sociale netwerken. Deze worden verwerkt in een dynamisch computersimulatiemodel