Decide heeft in de afgelopen twintig jaar uitvoerig ervaring opgedaan bij strategische interventies in de volgende domeinen:

 • complexe besluitvorming
 • leefbaarheid
 • duurzaamheid
 • netwerkmanagement
 • veiligheid

besluitvorming

 • Onderzoek naar toepassing van een specifieke maatregel voor jeugdige delinquenten
 • Evaluatie van bewonersparticipatie bij gemeentelijk beleid.

sociale cohesie

 • Onderzoek naar sociale cohesie in wijken
 • Onderzoek in wijken naar leefbaarheid en sociale cohesie
 • Bewoners en gemeente (of provincie) met elkaar in dialoog te brengen om over en weer begrip te kweken.
 • Faciliteren van burgerparticipatie