EVALUATIE ONDERZOEK

Decide heeft in de afgelopen twintig jaar uitvoerig ervaring opgedaan bij strategische interventies in de volgende domeinen: complexe besluitvorming leefbaarheid duurzaamheid netwerkmanagement veiligheid

Bekijk Cases

STRATEGISCHE INTERVENTIES

Decide heeft een brede ervaring in het uitvoeren van evaluatieonderzoek. Zij kan maatwerk leveren bij het design en de diepgang van de evaluatie. Zeer uiteenlopende methodieken kunnen worden gebruikt. Meestal gaat het om processen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Deze worden onderzocht en verklarend geduid om er van te leren. In hoeverre worden doelen gehaald of waarom niet? Het kan ook een evaluatie zijn van verwachte effecten, gegeven nieuwe ontwikkelingen of maatregelen.Op locaal niveau meet en evalueert Decide de onderlinge betrokkenheid van bewoners in een wijk of buurt. Een hoge sociale cohesie leidt tot meer veiligheid en lagere zorgkosten. Het is voor een gemeente goed om te investeren in het bevorderen van sociale cohesie. Om te weten in welke wijk dit het meest opportuun is, is de cohesiemonitor een adequaat hulpmiddel    

Bekijk Cases

VOORSPELLING POLITIEKE AKKOORDEN EN UITKOMSTEN COMPLEXE BESLUITVORMINGSPROCESSEN

Complexe besluitvormingssituaties worden door Decide teruggebracht tot enkele hoofdpunten waarin de basisprincipes van het besluit tot uitdrukking komen. Verder benadrukken wij in onze aanpak, dat de combinatie van positie en belang bepalend is voor het gedrag van belanghebbenden in besluitvormingssituaties. Effectieve aanwending van bronnen van macht worden door ons eveneens betrokken. De dynamiek van collectieve besluitvormingsprocessen bestaat uit pogingen van actoren om andere actoren van positie te laten veranderen. Deze processen zijn verbonden met specifieke afhankelijkheden en sociale netwerken. Deze worden verwerkt in een dynamisch computersimulatiemodel

Bekijk Cases