waaromHoe waardevol is het om voorafgaand aan complexe onderhandelingen of samenwerkingsverbanden een diepgaan inzicht te krijgen in de posities van de diverse partijen alsmede de mogelijkheden tot uitruil van standpunten. Decide, dochteronderneming van dutch, heeft samen met Professor Frans Stokman van de Rijksuniversiteit van Groningen al jaren geleden een model ontwikkelt wat de gevolgen van dit soort complexe onderhandelingen inzichtelijk kan maken. Voordeel is natuurlijk dat op basis van dit simulatie-model veel sneller en doeltreffender tot oplossingen gekomen kan worden.