Vooraf: VN Klimaattop Parijs 2015

Elke klimaat-top is wederom een complex geheel van inhoudelijke en politieke (positionele) standpunten. Onder leiding van de VN moet hier dan een verdrag tot stand komen wat de wereld echt verder helpt in de aanpak van de klimaatveranderingen. Decide, dochteronderneming van dutch, heeft onderleiding van Professor Frans Stokman van de Rijksuniversiteit van Groningen al jaren geleden een model ontwikkelt wat de gevolgen van dit soort complexe onderhandelingen inzichtelijk kan maken. Voordeel is natuurlijk dat op basis van dit simulatie-model veel sneller en doeltreffender tot oplossingen gekomen kan worden.

Het model heeft al ruim een decennium zijn kracht bewezen, ook in het voorspellen van de uitkomsten van een klimaattop. Over de vorige klimaattop in Kopenhagen wist het model vooraf al te melden dat deze zou mislukken omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt op twee controversiële hoofdpunten.

Over de aanstaande klimaattop in Parijs is Prof. Stokman positiever gestemd. Op drie van de dertien hoofdpunten van een verdrag is het moeilijk en onzeker of er overeenstemming bereikt kan worden. In het rapport wordt aangegeven hoe dit tot stand gebracht kan worden. Hoe precies kan je hier teruglezen. Meer weten? Of zelf een keer het model inzetten? Bel of mail met Meino Zandwijk

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.