Hoe opereren we in een krachtenveld, opdat de belangen, die we hebben het beste worden gediend? De meeste krachtenveld-analyses specificeren de stakeholders en hun posities. De methodiek van Decide gaat veel verder: via in vele studies en projecten bevestigde methoden worden ook de belangen en krachtsverhoudingen geïnventariseerd. Dit maakt een dynamische analyse met computersimulatie mogelijk. Zo kunnen waarschijnlijke uitkomsten worden vastgesteld en effecten van verschillende strategieën bestudeerd worden.

Gecombineerd met bijna 30 jaar ervaring is Decide in staat optimaal te adviseren. De adviezen betreffen bijvoorbeeld in een vroeg stadium van de besluitvorming de kansrijkheid van in te nemen posities of welke lobby-strategie optimaal is.

Decide heeft methodieken ontwikkeld voor een snelle en grondige analyse van voorkomende interne spanningen of te verwachten spanningen naar aanleiding van reorganisatieplannen, kortom hoe controversiële besluiten succesvol kunnen worden geïmplementeerd. In een verandertraject of CAO onderhandelingen staan we, indien gewenst, standby voor strategische begeleiding van reorganisatie of onderhandelingstraject. Decide is met haar ervaring op het gebied van besluitvorming uitstekend geoutilleerd om als onafhankelijk bemiddelaar procesbegeleider op te treden in veranderingsprocessen of dialoogsessies.

Herhaaldelijk geven ervaren onderhandelaars aan dat zij met onze informatie betere resultaten hebben bereikt dan verwacht.